Verksted i å dyrke om høsten

Hva kan man dyrke om høsten? Jo, flere grønnsaker vokser langt inn i de sene høstmånedene. Hvorfor ikke fortsette å så frø på slutten av sommeren, slik at man kan nyte herdige vintergrønnsaker? Her får du informasjon om hvilke grønnsaker som trives om høsten.

Og så har vi staudene. Stauder er flerårige vekster. Mange av de flerårige plantene vi har i hagen, liker å bli sådd om høsten. Tenk på naturen, den setter blomster og frukt om sommeren. Med høsten modner frøene. Disse blir fraktet med vind, dyr eller faller ned der planten vokser, og så – hvis frøet er så heldig å nå helt ned til jorden, vil det spire opp nye planter til våren igjen. Disse frøene ligger ute hele vinteren. 

Frø er programmert forskjellig. Noen liker bare varme. Andre må igjennom kuldeperioder for å spire. Noen må ha begge deler. Vi kaller det for “Å bryte frøhvilen”. Her i dette kurset skal vi gå igjennom noen av de staudene (flerårige plantene) som liker å bli sådd ute om høsten, for at de skal gjennomgå kuldeperioden om vinteren. Når våren kommer er de klare til å begynne å spire. Jeg vil også vise hvordan man kan bryte frøhvilen innendørs, for å få frøet til å spire.

Published by Hagebæret

Jeg tilbyr gartner-tjenester som: beskjæring av busker, trær og hekker. Spør meg gjerne om annen type skjøtsel også. Jeg gjør hageplanlegging og design med tegning, med eller uten befaring. Da tar jeg utgangspunkt i landskapet, jordsmonn, vær og vind, og dine ønsker i forhold til innsyn og ønsker for hagen din. Jeg har designkurs i permakultur og skogshagekurs. Jeg gjør beplanting og kan veilede deg hvis du vil lære selv hvordan du steller hagen din. Jeg har kursvirksomhet innenfor hage- temaer men også mat og drikke. Jeg har en sterk miljø-profil. Jeg designer etter permakultur- prinsipper, som er en måte å designe hage på som har som mål å finne permanente kulturer. Jeg tar hensyn til landskapet og dine ønsker for å skape et mest mulig holdbart design som klarer seg selv, og med planter som støtter hverandre. Jeg unngår torvjord for å støtte opp om våre sårbare torvmyrer, og velger heller alternativer som kompostjord av god kvalitet. Jeg kjører også el-bil, og har mye batteridrevet utstyr i tillegg til manuelt. Jeg samarbeider med flere aktører for at du skal få den beste hjelpen til hagen din!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: