Priser

Priser 2021

For veiledning, planlegging og tegning er prisen 625,- pr time

For praktisk arbeide er prisen 563,- pr time

For reisevei tar jeg aldri mer betalt enn en halv time, uansett hvor langt det er – for kundemøter.

Til slutt kommer kjøregodtgjørelsen. Den ligger på 4,38- pr km, tur /retur – om jeg ikke har andre kunder i nærheten samme dag.

Alt dette er inklusive moms 🙂

Pris for hageplanlegging med tegning kan variere veldig, etter hvor detaljert dere ønsker tegningen. Jeg tar timebetalt. For en skisse pleier prisen å ligge på 3 – 6000,-. Ønsker dere en mer detaljert plan, med antall planter og fargelagt, kan det komme opp i 6 – 8000,-. Og igjen – her kommer det an på størrelsen på hagen, om det bare er en del av hagen ol.

Kurs: foredrag og verksted

For foredrag og verksted er det litt forskjellige priser. Jeg tar 5 – 10.000,- for verksted og 2 – 4000,- for foredrag, her kommer det an på hvor lang reiseveien blir.

%d bloggers like this: