Priser

Priser 2023

Ta kontakt med meg for priser for planlegging, tegning, veiledning og praktisk gartnerarbeid.

For reisevei tar jeg aldri mer betalt enn en halv time, uansett hvor langt det er – for kundemøter.

Kjøregodtgjørelse kommer i tillegg. Den ligger på 5,6 kr pr km, tur /retur – om jeg ikke har andre kunder i nærheten samme dag. Dette er inklusive moms 🙂

Pris for hageplanlegging med tegning kan variere veldig, etter hvor detaljert dere ønsker tegningen og hvor stor hagen er. Jeg tar timebetalt.

Kurs: foredrag og verksted

For foredrag og verksted er det litt forskjellige priser. Jeg tar 7 – 13.000,- for verksted og 3 – 5000,- for foredrag, her kommer det an på hvor lang reiseveien blir.

%d bloggers like this: