Design

Jeg lager en hageplan etter dine ønsker. Disse blir tilpasset hagens beliggenhet i landskapet, solforhold, jordsmonn, vannsig mm. Det er fint å bruke tid på hageplanlegging. Hvis du vil gjøre en del av disse observasjonene selv, sender jeg deg et observasjonsskjema med bilde av eiendommen din. Da kan du selv fylle inn – gjerne i løpet av et helt kalenderår, slik at vi får kartlagt grundig. Dette gir de beste forutsetninger for en god plan.

Ønsker du en rask skisse; en “wild design” gjør jeg gjerne det også. Mye godt kan komme ut av raske skisser. Litt kartlegging må ligge til grunn også her. De store linjene blir ofte stående også i en rask prosess.

Jeg tegner for hånd, men bruker kart fra kartverket eller kommunedata som grunnlag.

I utdannelsen min som gartner hadde vi emner i design. I tillegg har jeg permakultur design-kurs over to år, gjennom Gaia arkitekter og kurs i skogshagedesign fra Sletta på Nesodden.

Jeg har erfaring med å tegne for gamle godt etablerte hager, og for helt nye eiendommer hvor hagen er som et blankt ark.

Jeg samarbeider med anleggsgartnere som tar seg av anleggs-biten dersom det trengs.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke muligheter du har for hagen din 🙂

%d bloggers like this: