Om

Hagebæret /

Yngvil Samuelsberg Thomassen

Jeg er en liten gartnerbedrift som tegner og planlegger hager, utfører utplanting, gjør beskjæring og holder kurs.

Jeg er opptatt av å gjøre jobben min på mest mulig bærekraftig måte. Derfor bruker jeg heller god kompostjord enn torvjord, for å verne om våre sårbare myrer. Jeg kjører el og bruker maskiner på el.

Jeg holder til i Hurdal; Viken. 1 time fra Oslo, 1 time fra Gjøvik og 1 time fra Kongsvinger. Dette er mitt hovedområde hvor jeg jobber hovedsakelig for private kunder, og har skjøtsel i et par borettslag. Når jeg holder kurs reiser jeg ofte lenger. Design -oppdrag kan jeg også gjøre fra avstand.

Jeg er utdannet gartner fra Natur vgs i Oslo fra 2015. I tillegg har jeg toårig permakulturkurs PDC og kurs i skogshage-design.

Jeg er utdannet lærer i naturbruk, og har jobbet som faglærer for gartnerutdanningen ved Natur vgs. Nå jobber jeg ved Steinerskolen i Hurdal som ansvarlig for den flotte skolehagen.

Jeg er tilknyttet hageselskapet som hagedesigner, og er en av laugslederene i organisasjonen KVANN; Kunnskap og vern av nytteplanter i Norge.

%d bloggers like this: