Introduksjon til permakultur

Er du nysgjerrig på å få et innblikk i hva permakultur er for noe? Kanskje vet du at det har noe med bærekraft å gjøre, og at her kan man gjøre noe konkret – enten i sin egen hage, leilighet, eller nærområde.

Permakultur har tre etiske prinsipper: Omsorg for jorden, omsorg for mennesker og rettferdig fordeling.

I dette foredraget kommer jeg til å fortelle litt om filosofien, praksisen og de hjelpende retningslinjene for permakultur. Det finnes et verdensomspennende nettverk som er lokaltilpasset for stedenes klima og miljø. Her har man muligheten til å få en stor kunnskapsbase som støtter opp om og som gir masse god input for hvordan man kan utvikle bærekraft i livet – der du er.

Published by Hagebæret

Jeg tilbyr gartner-tjenester som: beskjæring av busker, trær og hekker. Spør meg gjerne om annen type skjøtsel også. Jeg gjør hageplanlegging og design med tegning, med eller uten befaring. Da tar jeg utgangspunkt i landskapet, jordsmonn, vær og vind, og dine ønsker i forhold til innsyn og ønsker for hagen din. Jeg har designkurs i permakultur og skogshagekurs. Jeg gjør beplanting og kan veilede deg hvis du vil lære selv hvordan du steller hagen din. Jeg har kursvirksomhet innenfor hage- temaer men også mat og drikke. Jeg har en sterk miljø-profil. Jeg designer etter permakultur- prinsipper, som er en måte å designe hage på som har som mål å finne permanente kulturer. Jeg tar hensyn til landskapet og dine ønsker for å skape et mest mulig holdbart design som klarer seg selv, og med planter som støtter hverandre. Jeg unngår torvjord for å støtte opp om våre sårbare torvmyrer, og velger heller alternativer som kompostjord av god kvalitet. Jeg kjører også el-bil, og har mye batteridrevet utstyr i tillegg til manuelt. Jeg samarbeider med flere aktører for at du skal få den beste hjelpen til hagen din!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: