Skogshage kurs

En skogshage (eller matskog) er en måte å produsere mat og lage et hagerom på, som gir god og variert avling med relativt lite arbeide. Dette er fordi det er flerårige vekster som plantes i flere lag. Flerårige vekster gir avling hvert år. Da kan man hoppe over hele oppavls-prosessen som tar veldig mye tid og energi hos ettårige vekster. Flerårige vekster er også mye mer robuste.

Å designe en skogshage er å imitere naturen. Det vil øke og støtte det biologiske mangfoldet i området. Hemmeligheten er måten de er satt sammen på, hvor de best mulig skal kunne trives og klare seg selv når de er etablert.

Ønsker du kunnskap om å designe og sette opp din egen (eller andres) skogshage?

I dette kurset får du et observasjonsskjema som du kan bruke som grunnlag for designen. Her går vi igjennom analyser av landskapet og du får lære om gode flerårige vekster å bruke i designet ditt.

Published by Hagebæret

Jeg tilbyr gartner-tjenester som: beskjæring av busker, trær og hekker. Spør meg gjerne om annen type skjøtsel også. Jeg gjør hageplanlegging og design med tegning, med eller uten befaring. Da tar jeg utgangspunkt i landskapet, jordsmonn, vær og vind, og dine ønsker i forhold til innsyn og ønsker for hagen din. Jeg har designkurs i permakultur og skogshagekurs. Jeg gjør beplanting og kan veilede deg hvis du vil lære selv hvordan du steller hagen din. Jeg har kursvirksomhet innenfor hage- temaer men også mat og drikke. Jeg har en sterk miljø-profil. Jeg designer etter permakultur- prinsipper, som er en måte å designe hage på som har som mål å finne permanente kulturer. Jeg tar hensyn til landskapet og dine ønsker for å skape et mest mulig holdbart design som klarer seg selv, og med planter som støtter hverandre. Jeg unngår torvjord for å støtte opp om våre sårbare torvmyrer, og velger heller alternativer som kompostjord av god kvalitet. Jeg kjører også el-bil, og har mye batteridrevet utstyr i tillegg til manuelt. Jeg samarbeider med flere aktører for at du skal få den beste hjelpen til hagen din!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: